Péntek, 12.06.2019, 7:49 PM
Üdvözöllek, Vendég

EBÉDBEFIZETÉS

Következő befizetés: December

Az  étkeztetéssel  kapcsolatos  teendők

 1. Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna).

 2. Az étkezési díj megállapítása, a mindenkori jog, valamint a fenntartó utasításai szerint történik. Alanyi jogon 50 %-os kedvezmény illet meg minden 3, és több gyermekes családot, valamint tartós beteg gyermeket.

 3. A rászoruló Szülők az étkezési díj csökkentését kérhetik a fenntartó által meghatározott módon és mértékben.

 4. A szülő joga, hogy gyermeke étkezéséhez az érvényes jogszabályok alapján támogatást kérjen.
  A lehetőségekről és a szükséges igazolások benyújtásáról minden évben az  első
  szülői értekezleten, illetve a faliújságokra kifüggesztve kapnak információt.

 5. Az étkezési térítési díjakat általában minden hónap 10-ig kell befizetni. A konkrét időpontról egy héttel a befizetés előtt a hirdetőtáblán tájékoztatjuk a Szülőket. A szülő kötelessége hogy a befizetési napokon a gyermek étkezési díját hiányzás esetén is befizesse. Pótbefizetésre csak indokolt esetben van lehetőség! A befizetés mindig egy hónappal előre történik.

 6. Hiányzás esetén  a szülő az étkezést lerendelheti  az e célra rendszeresített füzetben, vagy telefonon  a 06-1/243-05-98-as számon.

 7. A tárgynapon 8:45 óráig beérkezett lerendelés másnaptól érvényesül. A lemondás napján a befizetett  étel elvihető. A 8.45 óra  után történt  lerendelések csak két nap után lépnek érvénybe.

 8. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt !
 • Az óvónőnél történt hiányzás bejelentése nem azonos az ebéd lemondással!
 • A lerendelt napi adagok a következő befizetéskor kerülnek jóváírásra.